Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

JURIDISK ENGELSKA

Som jurist behöver du använda språket med särskild noggrannhet och måste därför vara säker på att en kurs i juridisk engelska ger dig de verktyg som behövs för att kommunicera, både skriftligt och muntligt, utan tvetydigheter och med det särskilda vokabulär som används inom respektive juridiskt yrkesområde.

Innan kursstart görs en analys av följande tre delar:

  • befintliga språkkunskaper
  • vid vilka tillfällen engelska används
  • vilket vokabulär som används inom respektive specialistområde
Kurser i juridisk engelska skräddarsys efter kundens behov, vilket innebär att kursinnehållet kan variera. Alla kurser fokuserar dock på att utöka vokabulär, att tala med större säkerhet och att välja rätt ord och språkstil i de olika yrkessituationerna.

Typiska delmoment i kursen är:

  • juridiskt vokabulär inom respektive yrkesområde
  • presentationer
  • mötes- och förhandlingsteknik; begära ordet, ställa besvärliga frågor, argumentera och övertyga
  • skriva mail och brev samt juridiska dokument; kontrakt, rapporter m m
  • social engelska; artighetsfraser, ta kontakt med och bygga relationer med nya människor
  • interkulturell kommunikation
  • uttal och att arbeta bort svengelskan
Individuella kurser eller gruppkurser i juridisk engelska kan starta med kort varsel och kan läggas upp som intensiv, semi-intensiv, eller som ett antal lektioner per vecka under en längre eller kortare period. Kurser kan hållas antingen hos kunden eller i våra lokaler vid Kungsträdgården.
Relaterade artiklar