Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Juridisk översiktskurs för verksamma inom socialtjänsten

Socialtjänstens breda verksamhetsområde regleras genom många olika lagar, föreskrifter och allmänna råd. Föreläsarna går igenom några centrala bestämmelser i bl.a. regeringsformen och kommunallagen. Vidare följer en genomgång av förvaltningslagen och relevanta föreskrifter och allmänna råd kring ett ärendes handläggning och dokumentation.

Under kursen ges även en genomgång av offentlighets- och sekretesslagen samt delar av socialtjänstlagen och föräldrabalken. Barnets bästa kommer att beröras inom respektive område, både i teori samt med praktiska exempel. Föreläsarna kommer att presentera relevant och aktuell praxis inom respektive område.

Kursen riktar sig främst till dig som är relativt nyanställd inom socialtjänsten eller behöver en repetition inom området. Det kan vara i rollen som handläggare, enhetschef, politiker m.m. inom socialtjänsten.

"Jättebra föreläsare"
"En bra grundläggande intensiv kurs"
"Trevlig! En bra dag med ett svårt ämne som presenterades pedagogiskt och levande!"
Deltagarcitat från tidigare kurstillfällen

Programpunkter för utbildningen

Relevanta delar ur följande lagar:

  • Regeringsformen och tryckfrihetsförordning
  • Kommunallagen
  • Förvaltningslagen
  • Socialtjänstlagen
  • Föräldrabalken
  • Offentlighets- och sekretesslagen
  • Socialstyrelsens allmänna råd och försrifter
Relaterade artiklar