Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Våra utbildningar

Vi erbjuder Nordens största utbud av öppna utbildningar i omvärldsanalys och framtidsstrategi. Dessutom skräddarsyr vi utbildningar och program helt utifrån dina och ditt företags behov.

Framtidsprogrammet

Vill du bli en fullfjädrad framtidsstrateg? En person med förmåga att hjälpa din organisation att ta fram robusta framtidsstrategier genom att navigera genom hela kedjan från omvärlds- och scenarioanalys via önskade framtida målbilder och visioner till hållbara strategier och handlingsplaner?

Läs mer här

Konsten att driva workshops

”Att driva workshop är väl ingen konst – det är väl bara att ställa sig upp och dra igång.” Detta är enligt vår erfarenhet tyvärr en inte alltför ovanlig inställning. Men att planera och förbereda en workshop handlar om att välja rätt metod, innehåll, lokal etc och är en nödvändighet för den som vill säkerställa att resultatet ska bli bra. Det är som med en hemmarenovering – ett dåligt underarbete syns snabbt när tapeterna kommit upp på väggen. Läs mer här


Grundkurs i omvärldsanalys för offentlig sektor

Offentlig sektor har ofta andra utgångspunkter än privat sektor när det gäller relationen till omvärldsfrågorna. Dels bör det vara en tydlig rågång mellan politik och tjänstemän vilket i sin tur präglar fokus och syfte med ett omvärldsarbete. Dels upplever många offentliga företrädare inte att de tidshorisonter de arbetar med är lika kortsiktiga som delar av näringslivet tvingas ha som måttstock.

Läs mer här

Omvärldsbaserad strategi- och verksamhetsutveckling för offentlig sektor

Kraven på att balansera mellan kortsiktiga krav på budget i balans, organisatorisk effektivitet och långsiktig samhällsnytta är en utmaning för de flesta offentliga organisationer. Det blir inte lättare av att vi lever i en starkt föränderlig värld där en av nyckelutmaningarna är att med begränsade resurser agera på rätt sätt i alltmer komplexa handlingsmiljöer.

Läs mer här

Grundkurs i omvärldsanalys

Grundläggande kunskaper i omvärldsanalys är en nyckelfråga för dig som vill sitta i förarsätet och inte i baksätet när utvecklingen tar fart.
Vill du få kunskap om hur världen utvecklas och vilka metoder du kan använda dig av för att göra egna bedömningar av hur framtiden ser ut? Då är grundkurs i omvärldsanalys en bra investering.

Läs mer här

Intensivkurs i omvärldsbaserad strategi och innovation

En kurs för dig som vill ha ett högt tempo men ändå få del av analysverktyg för att göra omvärldsanalys med koppling till strategi och affärsutveckling.

Läs mer här

Grundkurs i scenarioteknik

Att kunna hantera scenarier är ett av de mest värdefulla verktygen vid framtidsrelaterat utvecklingsarbete.
Står du och din organisation inför en osäker framtid som kan innebära stora förändringar? Då gäller det att inte blunda för framtiden utan att istället skaffa sig redskap för att hantera den på ett strukturerat sätt. Detta är vad scenarioanalys handlar om. Att på ett systematiskt sätt analysera och gestalta olika utfall av osäkra framtider.

Läs mer här

Scenarier som utvecklings- och innovationsverktyg

Scenarier är narrativa, dvs det är berättandets konst. Många gånger har vi svårt att se de faktiska möjligheter som väntar runt hörnet därför att vi är låsta av nuvarande uppfattningar och föreställningar om hur saker fungerar och förhåller sig till varandra. Scenarier är ett utmärkt instrument för att öka såväl involvering som visuella bilder för att öppna upp för nya idéer och verklig innovation. Scenarier som växer fram till ett samtal med andra personer är ett av de starkaste utvecklingsverktygen som finns

Läs mer här

Omvärldsbaserad strategi- och verksamhets-utveckling för idéburna organisationer

Har du själv begränsat med tid men ändå ett behov av att överbrygga klyftan mellan omvärld och strategi? För dig har vi skapat en intensivkurs i omvärldsanalys och strategiutveckling. Det är en kurs för dig som vill ha ett högt tempo men ändå få del av instrument och analysverktyg för att göra omvärldsanalys med koppling till strategi och verksamhetsutveckling med särskild hänsyn till de idéburna organisationernas verklighet och särskilda förhållanden.

Läs mer här

International Certified Future Strategist Programme

Take part in an international course taught by business professionals from five European countries, with more than 15 years of experience each in the fields of future studies and strategy.

Läs mer här

Konsten att tänka konceptuellt och kreativt

Kursen ger dig de grundläggande principerna och de viktigaste verktygen för att höja din och din organisations eller grupps tankeproduktivitet.

Vill du bli bättre på att analysera och strukturera komplexa frågor och problem, sortera tankar och idéer och göra det svåra enkelt och kommunicerbart? Vill du lära dig hur du själv och tillsammans med andra kan öka tankeproduktiviteten, den viktigaste framgångsfaktorn i dagens arbetsliv? Vill du förstå hur hjärnan fungerar, vilka tankefallgropar som finns och hur vi ska ta oss runt dem? Vill du veta vad som händer när vi ska tänka tillsammans i workshops och beslutsmöten och hur vi på bästa sätt kan runda det gemensamma tänkandets fällor? Då är grundkurs i konsten att tänka det du behöver.

Läs mer här

Systematisk omvärldsdriven strategi och innovation

Innovation är sedan ett par år ett ord på mångas läppar. Många försöker öka sin innovationsförmåga för att klara av nödvändig förnyelse inför framtiden såväl på kort som lång sikt. För att lyckas krävs både systematik, drivande ledarskap och en nyfiken kreativitet. Samt förmågan att ta in omvärldsperspektivet som bas för att säkerställa att lösningarna svarar på framtidens behov. Vi har själva under årens lopp hjälpt en stor mängd kunder hitta nya lösningar, affärer och koncept med hjälp av systematiska processer som vidgat sinnet samtidigt som de svarat på genuina behov i omvärlden inklusive en grundlig analys av när marknaden är mogen.

Läs mer här

Konsten att få framtiden att hända

Den som vill skapa framgång måste ha förmåga att få den egna organisationen att agera på rätt sätt i rätt tid utifrån den förändrade värld som växer fram. Att ha en teoretisk insikt om vad som krävs framöver räcker inte.

Läs mer här

Systemtänkande och big data

”Kroka arm med maskinerna – använd din egen tid på ett smart sätt”. De senaste åren har nya programvaror med algoritmer – som kan skapa insikt och mönster i enorma datamängder – börjat användas i stor skala. I dagligt tal kallas detta ofta ”big data”. Vi har sedan mer än fem års tid arbetat med sådana egenutvecklade instrument och vet vilken kraft de kan ge. För en analytiker innebär detta möjligheter att öka den egna analysförmågan och insikten på ett sätt som inte tidigare varit möjligt – helt enkelt öppnas en ny epok för omvärldsanalys.

Läs mer här

Systemtänkande och analysmodeller – talande bilder och arketyper

”En bild säger mer än tusen ord.”
Det gamla ordspråket fångar i ett nötskal vikten av att unna sammanfatta sina insikter om vart världen är på väg i en eller ett par bilder eller modeller som på ett tydligt och levande sätt ger mottagaren de associationer du som analytiker vill. Det handlar om traditionella konsultredskap som fyrfältsmodeller men också om sagor, legender och mytologier. Poängen är att de är intuitiva och lättförstådda eller allmängiltiga och välkända. Konsten är att ha en rik låda med modeller att ta fram när man närmar sig en sammanfattningsfas i ett analysarbete.

Läs mer här
Relaterade artiklar
Läs mer & anmäl
Dela / Spara