Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och informationKapitalmarknaden och placeringskunskap, ContentoWassum

För vem

Utbildningen riktar sig till dig som vill få en introduktion till hur kapitalmarknaden fungerar i samhället. Kursen ger en bra grund för att sedan gå vidare in i den finansiella världen.

Kursbeskrivning

Utbildningen är helt webbaserad och bygger på interaktivt lärande som varvar animerade och filmade informationsavsnitt med övningar och simuleringar. Under kursen lär du dig vilken roll kapitalmarknaden spelar och vilka mekanismer som styr. Du får också lära dig de viktigaste komponenterna i hur placeringar fungerar, till exempel om sambandet mellan risk och avkastning och grunderna i hur vi kan avgöra mellan bra och dåliga placeringar. Kursen tar c a 25 – 30 min inklusive ett avslutande test att genomföra.

Kursinnehåll

  • Hur kapitalmarknaden fungerar
  • Utbud och efterfrågan
  • Risk och riskpremie
  • Bubblor och gruppsykologi
Kapitalmarknaden och samhällsekonomin
  • Penning- och finanspolitik
  • Tillväxt och BNP
  • Inflation och deflation
Avkastning och risk
  • Riskfri ränta
  • Kort och lång ränta
  • Enkel och effektiv ränta
Mått på risk
  • Typer av risk
  • Standardavvikelse och volatilitet
Portföljteori
  • Att sprida risker
  • Diversifiering
Kunskapstest
Relaterade artiklar