Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Karriärsprogram/Öppna utbildningar

Karriärsprogram

Våra karriärsprogram inom marknadsföring och management är längre utbildningar och vänder sig till personer som siktar på, eller redan har en ledande befattning. Utformningen är sådan att deltagaren kan kombinera studier och arbete och på så sätt förankra sina kunskaper i verkligheten. Utbildningen ger en unik möjlighet att skapa ett nätverk som man har glädje av under lång tid, både affärsmässigt och privat.

Öppna utbildningar

Ibland är det svårt att samla tillräckligt många deltagare till en specialistutbildning inom ett och samma företag. Särskilt om företaget är relativt litet. Då kan du i stället använda våra öppna program. De är framtagna som paketlösningar för den som vill spetsa sin yrkeskompetens och skaffa sig bättre förutsättningar att spela en framträdande roll i sitt företag.
Vi erbjuder sådana program inom data, ledarskap och marknadsföring/ekonomi.

Diplomerad Miljö- och Kvalitetschef i Örebro

Diplomerad Miljö/kvalitetsledare är ett utbildningsprogram för dig som siktar på att bli, eller redan idag innehar funktionen som miljö och kvalitetsansvarig och ingår i eller ska ingå i en ledningsgrupp. Målet är att ge Dig verktyg för att klara av miljö och kvalitetsrelaterade frågor i en organisation och ge ett fördjupat kunnande och struktur. Fokus i programmet är på att leda och stödja organisationen och att ta ansvar för helheten.

Läs mer om utbildningen här

Modern produktionsteknik, 13 dagar, i Örebro

I förändringsprocessen behövs kunskaper om metoder och möjligheter att påverka, förståelse för orsakssammanhangen och förmåga att arbeta med "rätt" problem. Här får deltagarna kunskaper och förslag på konkreta och lämpliga arbetssätt som omgående kan användas på företaget. Konkret handlar det om att hitta rätt arbetssätt för att bl.a. sänka ledtider och produktionskostnader.

Läs mer om utbildningen här

Att bedriva underhåll i världsklass, 13 dagar, i Örebro

Utbildningen är utvecklad efter mångårig erfarenhet av processutvecklingsarbete tillsammans med ledande organisationer i Sverige och utomlands. Här behandlas väletablerade och kända begrepp från bl.a. LEAN och Six Sigma som kombineras med moderna och aktuella synsätt från ledande företagsekonomi och ekonomiska flöden för räntabilitet. Målet med utbildningen är att stärka deltagarens roll och känsla för helhet och sammanhang. Kommunikation och förståelse mellan avdelningar kommer att öka och utbildningen kommer att bidra till förbättrad samverkan och förståelse.

Läs mer om utbildningen här

Ständig förbättring av driftsäkerhet, 3 dagar, i Örebro och Norrköping

Målet är att deltagarna ska få insikt och förståelse i Underhållets påverkan på företagets förmåga att tjäna pengar, nå leveranssäkerhet och nöjda kunder. Men även få inspiration över hur man bedriver ett effektivt och värdeskapande driftssäkerhetsarbete.

Läs mer om utbildningen här

Förbättringsledarutbildning, 3 dagar, startar i Skövde, Göteborg och Örebro

Utbildningen skall ge deltagaren förståelse, insikt och kunskap över för vad Lean thinking innebär i teorin och i praktiken. Utbildningen ger också en inblick i vad det innebär att bedriva Lean arbetet som förbättringsledare i ett självstyrande team. Utbildningens innehåll och coachning är vinklat utifrån förbättringsledarens perspektiv med syfte att ge deltagarna kunskap i hur man bedriver ett team med ansvar.

Läs mer om utbildningen här

Lean, inköp och logistik, 6 dagar, i Örebro

Målet är att stärka inköparens roll att hålla i starka leverantörssamarbeten över tid, få grepp om hela inköpsprocessen och stärka medarbetarens kompetens inom området. Under utbildningen får deltagarna kunskaper och förslag på konkreta och lämpliga arbetssätt som omgående kan användas för att hantera och lösa logistiska problem på ett sätt som är både enkelt för deltagarna och som passar in i företagets utvecklingsstruktur.

Läs mer om utbildningen här

Relaterade artiklar
Läs mer & anmäl
Dela / Spara