Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

mindmentor.jpg
Kognitiv beteendemetodik och förhållningssätt

Kognitivt förhållningssätt sammanfattar ett antal grundläggande principer för att möta personer inom vården, företag och organisationer där man vill öka effekterna av samtal och förändringsarbete. Utgångspunkten är det kognitiva förhållningssättet där man arbetar efter hur en människas föreställningar påverkar hennes känslor och handlingar.

Omfattning och tider

  • 1 år, 2 terminer, grundtermin + specialisering
  • 10 lärarledda undervisningsdagar per termin
  • Dagtid mellan 09.00 och 16.30

Vem kan söka till utbildningen?

Inga särskilda krav finns för att söka utbildningen, dock sätter vi höga krav på personlig mognad.

Utbildningen riktar sig till dig som i ditt yrke möter människor i samtal där förhållningssättet och kognitiva metoder kan vara ett viktigt redskap i arbetet.

Målgrupp

Oavsett om du arbetar som terapeut, coach, ledare eller liknande skall du kunna integrera denna metodik som ett naturligt redskap i ditt arbete. Utbildningnen är praktiskt inriktad och du kan under utbildningens gång direkt använda dig av de metoder och verktyg du lär dig.

Mellan utbildningstillfällena får du träna på att:

  • arbeta med dig själv
  • hemuppgifter som hjälper
  • tillämpning av avslappning och beteendeaktivering
  • träna på åtgärder och nyinlärning

Utbildningens syfte

Syftet med utbildningen är att ge dig teoretisk kunskap, praktisk träning och kompetens i KBT:s grunder. Utbildningen är användbar bland annat för sjukvårdspersonal, sjuksköterskor, socialarbetare, pedagoger eller för personer som arbetar med organisationsutveckling. Utbildningen fungerar också som fördjupning av kompetens samt personlig utveckling. Vi arbetar utifrån ett tvärvetenskapligt synsätt där människan betraktas ur ett helhetsperspektiv.

Relaterade artiklar