Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Terapeututbildning

Contar erbjuder en grundläggande psykoterapi steg 1-utbildning. Hos oss blir du i grunden KBT-terapeut. Efter diplom finns också möjlighet till medlemskap i yrkesnätverket Contar Terapeuterna.

Kursupplägg

Contars samtalsterapeututbildningar är unika genom sin mångfald av valmöjligheter och att vi tillhandahåller allt som krävs för att klara yrket som samtalsterapeut på ett bra sätt: Teoretiska genomgångar, praktiska övningar, egen gruppterapi, yrkesförberedande arbete och eget klientarbete under handledning. Den personliga utveckling som våra elever genomgår är en viktig del av utbildningen.

Studierna bedrivs på halvfart under två år och delar av utbildningen kan bedrivas på distans, från annan ort än Stockholm. Många av våra elever väljer att studera parallellt med sina vanliga arbeten. Målsättningen är att man som diplomerad KBT-terapeut självständigt ska kunna bedriva samtalsterapi under handledning av en legitimerad psykoterapeut.

Kursinnehåll

Utbildningen till KBT-terapeut innehåller följande ämnen fördelade på fyra kurser: Kognitiv psykoterapi & psykologi, anknytningsteori, inlärningspsykologi & vetenskapsteori, affektteori, utvecklingspsykologi, humanistisk psykologi, personlighetssyndrom, ångest- & förstämningssyndrom, övergrepp och utsatthet, neuropsykiatriska funktionshinder, hjärnans belöningssystem, stress, ätstörningar, kris och trauman, existentiella perspektiv, klientarbete under handledning samt egen gruppterapi.

Relaterade artiklar