Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Kinesiska, KTH

Språket

Kina är på god väg att bli en av världens mest inflytelserika stater, och i takt med landets explosionsartade ekonomiska och tekniska utveckling växer också behovet av att förstå landet och kunna kommunicera på kinesiska. Men Kina är inte bara Sveriges största handelspartner i Asien och världens näst största ekonomi, och kinesiska inte bara världens mest talade modersmål, ett allt viktigare internationell handelsspråk och det idag näst största språket på Internet. Kina är också ett kontrasternas och paradoxernas rike där det ytterligt moderna blandas med tusenåriga traditioner - och kinesiska är nyckeln som öppnar dörren till en outtömlig kulturell skattkammare där storslagna filosofiska visioner och skoningslösa krig samsas med tekniska innovationer och konstnärliga landvinningar.

Kurser

Kinesiska ges vid KTH på fyra olika nivåer och syftar till att bygga grundläggande färdigheter i såväl talad som skriven rikskinesiska (putonghua/mandarin). Kurserna ges på deltid och sträcker sig över en eller två terminer var.

En kompletterande kurs, som inte förutsätter några språkkunskaper men väl att man läst minst tre år på universitet/högskola, är LS2307 Kultur och kommunikation i Östasien.

Vi välkomnar studenter från arbetslivet!

Relaterade artiklar