Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

KNX, Steg 1

Beskrivning

KNX-Projektering och installation är en kurs på två dagar som ger deltagarna de kunskaper som krävs för att kunna projektera och installera KNX-anläggningar.

För att den nya digitala tekniken ska komma till sin rätt behövs träning i aktorers och sensorers installation och programmering. Den här kursen ger deltagarna de kunskaper som krävs för att kunna utnyttja tekniken vid projektering och installation.

För vem passar kursen

Kursdeltagarna förutsätts arbeta som eltekniker och ha en relevant grundutbildning. Ingen tidigare erfarenhet från KNX eller EIB installationer krävs.

Kursmoment

  • Bussteknikens uppbyggnad, olika nätstrukturer
  • Olika bussdeltagare, sensorer och aktorer
  • Dokumentering av planritningar och scheman
  • Installation av busskabel, sensorer och aktorer

Mål

Efter kursen ska du kunna projektera en KNX-anläggning med rätta symboler på planritningar och scheman, installera bussystemet med tillhörande deltagare, göra kontroll före idrifttagning av bussystemet och vara väl förberedd att genomgå certifieringsutbildning.

Om utbildaren

Teknikutbildarna är en av Sveriges bredaste och mest erfarna utbildare inriktad mot teknikföretag. Vi har lärarledd utbildning och e-learning inom arbetsmiljö, elektrikerutbildning, elsäkerhet, elbehörighet, automation, ekonomi/projekt, energi/fastighet, materialhantering, mätteknik/ritningsläsning och underhåll/produktion.

Relaterade artiklar