Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Företagsuniversitetet

Kommunikation i ledarskapet, Företagsuniversitetet

  • lär dig leda genom tydlig kommunikation
  • utveckla din personliga kommunikationsstrategi
  • så blir du övertygande och inspirerande

Framgångsrika chefer och ledare kommunicerar tydligt, övertygande och inspirerande. Som ledare måste du skapa ett klimat för förståelse och rak kommunikation mellan dig och dina medarbetare. Det är väsentligt att kunna övertyga och inspirera alla att dra åt samma håll, men att samtidigt kunna ställa krav och lyssna in.

På den här kursen får du utifrån din personliga kommunikationsstrategi insikter om hur du kommunicerar tydligt och säkert i olika situationer. Med hjälp av genomtänkt och rak kommunikation kan du åstadkomma ett effektivt arbetsflöde och ett gott arbetsklimat. Du får också diskutera hur nya medier kan användas i ledarskapet. Kursen vänder sig till dig som leder större eller mindre grupper.
Relaterade artiklar