Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

KOMMUNIKATION & KONFLIKTHANTERING

Hur vi kommunicerar och uttrycker oss är avgörande för hur andra uppfattar oss. Våra utbildningar riktar sig till såväl chefer som medarbetare. På arbetsplatser är det ofta brister i kommunikationen som leder till missförstånd och eventuella konflikter.

Här hittar du våra utbildningar inom områdena Kommunikation och Konflikthantering. Vill du förbättra din förmåga att stå inför en grupp och hålla muntliga presentationer? Ja, då kanske du ska fundera på att gå en kurs i retorik.

Eller behöver du lära dig mer om konflikter och svåra samtal med medarbetare – då har vi utbildningar för dig också!

Vi håller kunskapen levande

Med vårt koncept så är inte utbildningen över i och med kursens slut. Vi ser till att du får ytterligare kunskap och utveckling även efter att kursen avslutats. Du får möjlighet att hålla kontakt med kursledare, du får tips, filmklipp och artiklar som hjälper dig att hela tiden utvecklas.

RETORIK FÖR KVINNOR

Detta är tvådagarskursen som hjälper dig att framföra ett budskap och övertyga dina åhörare. Få tillgång till alla de verktyg som hjälper dig att lyckas med din muntliga framställning och därmed lyckas bättre i jobbet!

KONSTEN ATT HANTERA BESVÄRLIGA PERSONER

Detta är endagsutbildningen för dig som vill förstå vad det är som händer i dig när en konlikt uppstår. Varför tycks vissa människor vara så besvärliga och hur kan du förhindra att bli stressad och irriterad, när kommunikationen inte är så smidig som du önskar? 

SVÅRA PERSONALFRÅGOR

Den här utbildningen lär dig som ledare att hantera de svåra samtalen som uppstår i vardagen. Vi kommer att fördjupa oss i mjuka värden i ledarskapet, men också lära oss mer om arbetsrätt och hur du som ledare kan försäkra dig om att alltid agera korrekt.

Relaterade artiklar