Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Företagsuniversitetet

Kompetensbaserad intervjumetodik, Företagsuniversitetet

  • så rekryterar du utifrån kravprofilen
  • förbered dig för en effektiv intervju
  • ställ de rätta frågorna

Att rekrytera personal är en viktig investering. En lyckad rekrytering förutsätter en korrekt utformad kravprofil. En sådan ska spegla organisationens behov och den sökandes kompetens.

Genom att strukturera intervjun och förbereda relevanta frågor ökar dina förutsättningar att genomföra en rekrytering med ett lyckat resultat för båda parter.

På den här kursen lär du dig en intervjumetodik som hjälper dig att kartlägga den sökandes personlighet och kompetens. Du får också lära dig att arbeta med kvalificerad referenstagning samt att värdera och jämföra på ett objektivt sätt.

Utbildningen vänder sig till dig som har erfarenhet av rekrytering och som vill öka träffsäkerheten.
Relaterade artiklar