Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Kompetensworkshop

Kompetensworkshopen är en metod för definition av beteenden anställda behöver uppvisa inom specifika yrkesroller. Kompetensworkshopens syfte är att:

  1. utveckla en kompetensbaserad profil för användning vid urval och utveckling
  2. utveckla en förståelse för vad framgångsrik prestation innebär för aktuell yrkesroll
  3. nå samstämmighet mellan yrkesrollens och organisationens målsättningar

Målsättningen med en kompetensworkshop är att för aktuell yrkesroll ta fram en kravprofil baserat på beteende, sk beteendekompetenser, en sammansättning tydligt fördefinierade yrkesrelaterade beteenden.

Ett fel som ofta görs i samband med kravprofiltagning är att "allt" bedöms som viktigt. Genom att fokusera på yrkesrollens mest avgörande målsättningar kan man bryta ner kravprofilen i ett fåtal kritiska beteenden. Då blir bedömningen objektivt mätbar och resultatet jämförbart.

Kompetensworkshopen ska mynna ut i valet av ett fåtal avgörande/kritiska kompetenser som är relevanta för tjänsten i fråga. Till vår hjälp har vi ett kompetensramverk som baseras på forskning om beteenden som förutsäger yrkesmässig framgång.

Relaterade artiklar
Läs mer & anmäl
Dela / Spara