Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Konflikthantering i projekt

Lär dig förstå orsaken till konflikter i projekt och hur du ska hantera dessa. På så sätt kan du vända ett konfliktfyllt team till ett framgångsrikt team som är både kreativt och produktivt.

Efter utbildningen kommer du att:

  • förstå olika konfliktbeteenden
  • kunna öka chansen till en positiv lösning
  • ha alternativa lösningar till konflikter

Kursbeskrivning

Varje dag riskerar vi att ställas inför, eller drabbas av en konflikt. Det kan vara hemma, bland vännerna eller på arbetsplatsen. När flera människor ska fungera eller arbeta tillsammans lurar en rad konfliktorsaker bakom knuten. Men konflikter är ingenting att vara rädd för. De är tvärtom normala och en viktig process för oss alla.

Som projektledare måste du snabbt kunna agera och arbeta effektivt i nya projekt. I den här utbildningen lär du dig att hantera konflikter och förstå konfliktbeteenden. Du får kunskap om hur du bör ta itu med konflikter och hitta alternativ och lösningar. Resultatet blir ett team som är både kreativt och produktivt.

Moment

  • Konfliktorsaker
  • Konflikter – en normal och viktig process
  • Positiva och negativa effekter av en konflikt
  • Olika sätt att uppträda i konfliktsituationer
  • Olika typer av konflikter
  • Alternativa lösningar och orsaker till konflikter
  • Konfliktbeteenden

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som är projektledare eller teamledare.

Relaterade artiklar