Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Företagsuniversitetet

Konflikthantering och svåra samtal, Företagsuniversitetet

  • de svåra samtalen du måste ta
  • våga agera konstruktivt
  • lär dig förebygga, hantera och lösa konflikter

För att undvika onödiga konflikter måste du vara lyhörd och ta tag i problemen i tid. Konflikter kan förebyggas och om de trots allt uppstår finns metoder för att hantera dem på ett konstruktivt sätt. En sådan metod är att redan tidigt inleda samtal även om de känsligare frågorna.

På den här kursen får du dels lära dig konstruktiv konfliktlösning, dels att leda de olika typer av svåra samtal som en chef ofta måste ta. Du får praktiska redskap, checklistor och metoder som fungerar. Kursen innehåller många praktiska övningar av olika samtalssituationer.

Kursen vänder sig till dig som vill lära dig att lösa konflikter på ett konstruktivt sätt och bli tydligare i kommunikationen på arbetsplatsen.


Relaterade artiklar