Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Konsten att tänka konceptuellt och kreativt

Kursen ger dig de grundläggande principerna och de viktigaste verktygen för att höja din och din organisations eller grupps tankeproduktivitet

Vill du bli bättre på att analysera och strukturera komplexa frågor och problem, sortera tankar och idéer och göra det svåra enkelt och kommunicerbart? Vill du lära dig hur du själv och tillsammans med andra kan öka tankeproduktiviteten, den viktigaste framgångsfaktorn i dagens arbetsliv? Vill du förstå hur hjärnan fungerar, vilka tankefallgropar som finns och hur vi ska ta oss runt dem? Vill du veta vad som händer när vi ska tänka tillsammans i workshops och beslutsmöten och hur vi på bästa sätt kan runda det gemensamma tänkandets fällor? Då är grundkurs i konsten att tänka det du behöver.

Roligt och energigivande! Maria Egeröd, Kungsbacka Kommun

Utbildningen ger

  • Grundläggande kunskap om tänkandets historia, hur vi tänker och tänkandets fallgropar.
  • Konkreta verktyg för att effektivisera tänkande individuellt och i grupp.
  • Praktiska tips för att ständigt förbättra ditt eget tänkande.
Läs mer om utbildningen här!
Relaterade artiklar
Läs mer & anmäl
Dela / Spara