Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Kreditbedömning & kredituppföljning, FEI

Kundfordringar är ofta den i särklass största tillgångsposten i företagets balansräkning, det gäller i såväl stora koncerner som mindre och medelstora företag. Att göra korrekta kreditbedömningar för att undvika kundförluster när du säljer mot faktura eller lämnar andra former av kredit till kund, kan vara helt avgörande för företagets framgång.

Kursen ger konkreta verktyg för att bedöma framförallt organisationers - men också privatpersoners - kreditvärdighet. Kursen behandlar också hur du fortlöpande följer upp och bevakar dina kreditkunder.

Efter kursen ska kursdeltagarna kunna anpassa kreditbedömningsmetod efter situation, och både uppnå högre effektivitet i sitt arbete samt en mer träffsäker bedömning av risk, samt bättre intern kommunikation och samordning av kreditförsäljning.

Kursen vänder sig till alla som arbetar företagets kreditförsäljning, till exempel kredithandläggare, samordnare och medarbetare på ekonomiavdelningen. Kursen är också relevant för chefer som direkt eller indirekt med kreditaffärer. Lämpliga förkunskaper är en förståelse för redovisningssamband motsvarande FEI:s kurs Läsa och förstå bokslut och/eller Företagsanalys.

Kursinnehåll Kreditbedömning och kredituppföljning

  Introduktion till kreditbedömning och kredituppföljning
 • Varför kreditstyrning?
  Kreditbedömning
 • Källor för information
 • Associationsformer
 • Kreditlimiter
  Värderingsmodeller
 • Expertmodell
 • Scoring
 • Mallar
  Marknadsanpassad kreditstrategi
 • Styrning med hjälp av kreditpolicy
  Uppföljning av kundreskontran
 • Operativt
 • Strategiskt
  Varningssignaler
 • Genomgång av case
  Fordringsförvaltning
 • När uppstår en fordran?
 • Avtalsrät med avtalslagen
  Hur hanteras en fordran på rätt sätt
 • Vilka regelsystem styr olika typer av fordran?
 • Kravhantering
Relaterade artiklar

Ansök till Kreditbedömning & kredituppföljning, FEI


 
×