Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Krishantering

Beskrivning

All forskning pekar på att ju bättre förberedd man är, desto lindrigare blir följderna efter en svår händelse eller kris. Med ökade kunskaper följer en ökad beredskap och kontroll inför det okända och svåra.

En helhetssyn är viktig för förståelsen och bemötandet av personer som är eller har varit med om en kris. Därför finns måste vi finnas med både FÖRE, UNDER och EFTER en svår händelse.

Vi kan aldrig helt undvika katastrofer om de inträffar, men vi kan bygga upp vår beredskap att möta dem!

För vem passar utbildningen?

Chefer

Ämnen du läser

Vad är en kris för dig?
Kris ledning
Reaktioner individ/grupp
Kriskurvan
Kommunikation vid en kris
Handlings plan
Bearbetning
Olika stöd
Arbetsgivarens ansvar

Om utbildaren

Arbetsmiljöforum har lång erfarenhet och tradition av att bedriva utbildningar inom arbetsmiljöområdet och angränsande ämnen. Arbetsmiljöforum har en bred förankring hos forskningsorganisationer, arbetsmarknadens parter och myndigheter. Vi samarbetar med bl.a. Örebro universitet, myndigheter och intressenter för att kvalitetssäkra innehållet i våra utbildningar.

Relaterade artiklar
Läs mer & anmäl
Dela / Spara