Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

CCI & SSI Banner


Kundkommunikation via epost,chatt och sociala medier

Kursen som lär dig kommunicera på ett professionellt sätt med dina kunder via e-post.

Priser:

 • Medlem - 9900 SEK
 • Icke medlem - 11900 SEK (exkl moms)

Kurstillfällen:

Datum ej fastställt

Denna kurs vänder sig till dig som hanterar kundrelationer via e-post. Du arbetar i en Helpdesk, supportfunktion, kundtjänst eller Contact Center. 
Kursledaren är utbildad språkkonsult och skribent. Kursledaren har flera års erfarenhet av att på professionell basis författa olika typer av texter för skilda målgrupper och utbilda i skrivande.

Efter kursen kommer du att:

 • bygga upp e-brev på bästa sätt för mottagaren
 • göra ett korrekt informationsurval
 • uttrycka dig på ett ändamålsenligt sätt i e-brev
 • använda enkel och tydlig vardagssvenska
 • använda språkliga hjälpmedel

Kursinnehåll

Attityder och mål

 • Varför ska man förändra sitt skrivande?
 • Språkets föränderlighet
 • För- och nackdelar med e-post
 • Hur påverkar skriftlig kommunikation kundens bild av ditt företag
 • Att vara proaktiv förenklar för kunden
 • Hur din egen attityd påverkar din kommunikation.

Att använda sociala medier och andra kanaler effektivt

 • Välj rätt kanal för ditt budskap
 • Vad kännetecknar sociala medier
 • Hur värderas budskap i olika kanaler

Att planera sitt skrivande

 • Mottagaren i fokus
 • E-brevets uppbyggnad: olika typer av disposition
 • Hur långa texter orkar man läsa på skärmen?
 • Övningar enskilt och i grupp
 • Hur minimera antal mail för effektivare kommunikation

E-brevets yttre utformning

 • E-brevet i kommunikations-kedjan: citatteknik, inledning och avslutning
 • Signaturfil
 • Styckeindelning
 • Att använda ämnesraden på rätt sätt
 • Att använda punkt-uppställningar
 • Bra och dåliga teckensnitt

Språklig utformning av e-brev

 • Ord och formuleringar
 • Företagets riktlinjer och policy för e-post
 • Vad säger nätetiketten?
 • Nödvändiga skrivregler

Vinnande kommunikationssätt

 • Hur tolkar mottagen din text.
 • Att hantera klagomål i e-brev och i olika sociala medier
 • Att bemöta olika kunder på olika sätt

Vi reserverar oss för eventuella programändringar.

 


Relaterade artiklar