Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Kunskapstest Arbetsmiljö

Beskrivning

Med vårt kunskapstest kan deltagarens kunskaper om arbetsmiljö analyseras för att senare utbildningsinsatser ska kunna riktas dit de behövs mest. Testet kartlägger kunskap inom arbetsmiljölagen (AML), arbetsmiljöförodningen (AMF), arbetsmiljöföreskrifterna (AMF) och det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM).

Vårt kunskapstest i arbetsmiljö vänder sig till dig som är skyddsombud eller har annan befattning där du har ansvaret för att arbetsmiljölagen följs och är känd för de anställda.

Testet har över 70 frågor och mäter din kunskap inom arbetsmiljölagen (AML), arbetsmiljöförodningen (AMF), arbetsmiljöföreskrifterna (AMF) och din förståelse för det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM).

Ett godkänt resultat visar att du har de kunskaper som krävs för att leda ett säkert arbetsmiljöarbete på ditt företag.

Testets mål
Kunskapstestet i arbetsmiljö syftar till att ge besked om din kunskapsnivå inom ämnesområdet. På så sätt behöver du inte ägna tid åt att läsa det du faktiskt redan kan. Och saknas kunskap är det positivt att få ett tydligt besked om det med.

Behöver du komplettera med mer kunskap inom arbetsmiljö så rekommenderar två alternativa vägar.

  1. Aningen läser du en webbaserad arbetsmiljöutbildning för chefer.
  2. Eller närvarar vid en lärarledd arbetsmiljöutbildning.

För vem passar utbildningen?

Kunskapstestet vänder sig till dig som har en ledande befattning och ansvarar för att arbetsmiljölagen följs och är känd för de anställda. Testet är också lämplig för dig som är utsedd till skyddsombud.

Förkunskaper

Inga förkunskaper nödvändiga.

Om utbildaren

Teknikutbildarna är en av Sveriges bredaste och mest erfarna utbildare inriktad mot teknikföretag. Vi har lärarledd utbildning och e-learning inom arbetsmiljö, elektrikerutbildning, elsäkerhet, elbehörighet, automation, ekonomi/projekt, energi/fastighet, materialhantering, mätteknik/ritningsläsning och underhåll/produktion.

Relaterade artiklar
Läs mer & anmäl
Dela / Spara