Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Kurs i anhörigterapi

Contars utbildning inom anhörigterapi riktar sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper och praktiskt träna på att bemöta människor som är anhöriga. Till exempel anhörig eller närstående till någon med psykisk eller somatisk ohälsa eller någon form av beroendeproblematik.

Målet med utbildningen är att lyfta fram och förstå den anhöriges perspektiv, utsatthet och problematik. Framför allt den anhöriges egna stressorer och hälsa. Du erhåller genom kursen en mängd verktyg för att kunna bemöta de speciella och existentiella dilemman som man som anhörig kan ställas inför.

"KBT utbildningen med anhöriginriktning motsvarade mycket mer än jag hade förväntat mig. Det är en processutbildning där resan tar en med på en väg full av insikter, personlig utveckling och en stor förståelse för hur allt har blivit som det är. Att sen kunna använda sig av den kompetensen till att hjälpa andra är det bästa jag gjort."
Tidigare kursdeltagare

 


Relaterade artiklar