Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Kurs i beroendeterapi

Contars utbildning inom Beroendeterapi riktar sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper och praktiskt träna på att bemöta människor med beroendeproblematik. Det kan vara någon med kemiskt beroende, exempelvis alkohol och droger eller icke-kemiskt beroende, till exempel spel.

Kursen ger en bred kunskap inom beroendeområdet utifrån senaste forskningen. Den ger även en fördjupning i hur man kan arbeta förebyggande ett beroende genom återfallsprevention, i första hand med kemiskt beroende. En viktigt del av kursinnehållet är också reflektioner kring hur samhällets struktur, historia och kultur kan påverka ett beroende.

"Jag har fått en teoretisk grund och dessutom praktisk erfarenhet genom det egna klientarbetet som är i slutet av utbildningen. Jag kunde med den här utbildningen tacka Ja till ett jobb hos Sveriges största företag inom beroendebehandling och göra ett strålande jobb med att hjälpa mina klienter till ett nyktert och drogfritt liv."
Tidigare kursdeltagare

 

Relaterade artiklar