Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Kurser i ACT


Acceptance and Commitment Therapy (ACT) kallas tredje vågens KBT och är som metod på stark frammarsch. ACT används i behandlingen av ett brett spektrum av tillstånd som t ex stressrelaterad ohälsa, smärta, post-traumatiskt stressyndrom m fl men även som parterapi, ledarskapsträning och livsstilscoachning. ACT kan också höja din medvetenhet om dig själv och vad du behöver för att få ett bättre liv. Contar arrangerar en grundkurs och en fördjupningskurs i ämnet. Läs mer om respektive kurs nedan.

Grundkurs i ACT

Under denna grundläggande tvådagarskurs får du lära dig basen i ACT och öva på ett antal av de ingående färdigheterna. Till dessa hör bland andra medveten närvaro, acceptans och defusion – att se tankar för vad de är – bara tankar – och sedan välja handling utifrån värderingar.

Läs mer om grundkurs i ACT här

Fördjupningskurs i ACT

Under denna fortsättningskurs får du utöver en repetition på basen i ACT, öva på dessa färdigheter genom rollspel och gruppövningar. Mellan kurstillfällen förväntas du tillämpa ACT-färdigheterna för att sedan dela med dig av dessa erfarenheter och få feedback.

Läs mer om fördjupningskurs i ACT här

Relaterade artiklar