Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Kurser i MI

Contar erbjuder en grundkurs och en fördjupningskurs i Motiverande Samtal (MI). MI är idag en känd och väldokumenterad samtalsmetod för att hjälpa människor att förändra sig på sina egna villkor. MI utgår ifrån att motivation och motstånd är två sidor av samma mynt. De är kortvariga, påverkbara och förändringsspecifika.

MIs förhållningssätt, dess strategier, principer och verktyg kan hjälpa oss att bygga upp en bra relation, öka den egna viljan till förändring, förebygga och hantera motstånd, öka tilliten till att klara av en förändring och hantera ambivalens, som är ett centralt problem vid förändring!

Contars kurser i MI är tydligt inriktade på teknik och metod och förutsätter egen aktivitet, under – så väl som mellan kursdagarna. Läs mer om respektive kurs nedan.

Grundkurs i MI

Grundkursen i MI vänder sig till dig som är nyfiken på MI och vill lära dig de basala kunskaperna på området. Kursen arrangeras med jämna mellanrum och pågår under två dagar.

Fördjupningskurs i MI

Fördjupningskursen i MI vänder sig till dig med tidigare kunskaper inom MI som vill lära dig mer och uppdateras i det nyaste inom forskningen och MIs utveckling. Kursen arrangeras med jämna mellanrum och pågår under två dagar.

"MI-grundkurs är bra och användbar. Fördjupningen ger mer kunskap, djup och en vilja att lära mer!"
Tidigare kursdeltagare
Relaterade artiklar