Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Kvalificerad intensivutbildning i Arbetsrätt, Juristkonsult i Norr

Arbetsrättsgurun Tommy Iseskog

- Det är viktigt att man som personalansvarig/rådgivare eller chef med personalansvar har kunskaper om de arbetsrättsliga reglerna. Ett enda litet misstag kan kosta 10.000 tals kronor – i vissa fall flera hundra tusen. För att också Ni ska få möjlighet till detta viktiga kunskapsområde genomför vi årligen denna utbildning.

- Utbildningen som vänder sig till personalansvariga, chefer med personalansvar samt övriga som arbetar med personalfrågor/arbetsrätt har följande innehåll:


Dag 1
Det arbetsrättsliga systemet – Anställningsavtalet – Uppsägning vid arbetsbrist – Omplacering utan uppsägning

Dag 2
Uppsägning av personliga skäl – Rehabilitering – Avskedande – Medbestämmandelagens funktion – Information och förhandling enligt medbestämmandelagen.

Dag 3
Direkt och indirekt diskriminering enligt diskriminerings-lagen – Arbetsmiljölagens uppbyggnad – Arbetsmiljöansvar – Fysiskt som Socialt – Internkontroll – Arbetsgivarens, arbetstagarens, fackens och skyddsombudens roll och ansvar -såväl arbets- som straffrättsligt- i arbetsmiljöarbetet. Vilka blir påföljderna?


Plats: Umeå Plaza Hotell

Tid: 9 – 11 maj 2017

Lärare/examinator Tommy Iseskog

Dag 1 09.00 – 16.00

Dag 2 09.00 – 16.00

Dag 3 08.30 – 15.30

Pris: 17.900 kr/pers exkl. moms
- I priset ingår kaffe, lunch och två arbetsrättsliga middagar samt senaste upplagan av kursboken Personaljuridik. Författare Tommy Iseskog.

Kurslitteratur:
senaste upplagan, 2016, av Boken PERSONALJURIDIK

Skriftlig examination 12 maj 2017 4 timmar. Pris 3.400 kr/pers exkl. moms här ingår också boken att läsa personaljuridik.
(ange om ni vill examineras)

Intyg till samtliga deltagare, betyg till de som examineras

Begränsat antal deltagare – Anmälan är bindande

Välkommen med din anmälan!

Affärsjuristen


Alf G Nyberg


Tidigare deltagare har bl a kommit från:

Länsförsäkringar – SIF – Vårdförbundet – Hedemora Kommun – Skanska – Posten – Sveaskog – FOA – M-real – Länsarbetsnämnden – Rymdbolaget – Svenska Kyrkan – Vägverket – SCA – Polarbröd – Radiotjänst – Sollentuna kommun – ICA – Sigtuna kommun – Umeå Kommun – OK/Q8 – Gävle Sjukhus – Milles Åkeri – Borås Kommun – LKAB – NCC – Örebro Kommun – Norrtälje Sjukhus – SCA Skog – PEAB – Södertälje Kommun – Norra Skogsägarna – Vattenfall – Unionen -NCC – Norrlandsoperan – Bodens Kommun – Rapunzel – Polisen – Lantmäteriet och många fler.

Relaterade artiklar