Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Företagsuniversitetet

Layout för tryck och webb, Företagsuniversitetet

  • skapa layout som lyfter fram budskapet och väcker intresse
  • lär dig tänka strategiskt och planera din grafiska produktion
  • därför är det viktigt med en genomarbetad grafisk identitet

Attraktiv och för ändamålet riktig grafisk formgivning är en viktig faktor för att ett budskap ska nå sin mottagare. Det handlar om läsbarhet och tydlighet men även om att väcka intresse och locka med färg och form. Varför är det viktigt för ett företag att ha en genomarbetad grafisk identitet? Hur kan man med grafisk design vårda varumärket? Dessa och många andra frågor tar vi upp på den här kursen.

Kursen ger dig fördjupade praktiska kunskaper i layout för tryck och webb, med tyngdpunkt på trycksaker. Du får dessutom kunskaper om hur du kan planera din produktion strategiskt från att definiera målgrupp och välja distributionssätt till färdig grafisk form.
Relaterade artiklar