Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Leadership Agility

Att vara agil ledare innebär att man har ett antal färdigheter som är viktiga i organisationer som utmärks av snabbrörlighet och komplexitet och där en stor del av framgången hänger på vad man lyckas åstadkomma på "tvären" till sammans med självständiga team.

Det handlar om:

 • Förmåga att tolka sin omvärld, och dra slutsatser för den egna situationen
 • Förmåga att se vilka intressenter som är viktigast och vad de behöver
 • Problemlösning
 • Självkänndom

Implements utbildning i agilt ledarskap bygger på Bill Joiner och Stephen Josephs forskning och ger chefen de verktyg som behövs för att öva upp de fyra färdigheterna.

Exempel på utbildningsupplägg

Implements erfarna och certifierade ledarskapskonsulter kan erbjuda dig olika typer av program som rustar dig för utmaningar i din organisation och ditt ledarskap.

 • Workshop 0,5 dag - "Vad är Agilt ledarskap?"
  • Introduktion och inspiration till det Agila ledarskapets färdigheter och förhållningssätt
 • Utbildning 2 dagar - "Agilt ledarskap - Basic"
  • Färdigheter, förhållningssätt och verktygslåda för ditt Agila ledarskap
 • Utbildning 3+2+2 dagar - "Agilt ledarskap - Advanced"
  • Upplevelsebaserad utbildning där du får en grundlig plattform för Agilt ledarskap samt tillämpning i eget projekt/utmaning
Relaterade artiklar