Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Företagsuniversitetet

Leda och forma ett team, Företagsuniversitetet

  • så skapar du fungerande team för bättre resultat
  • låt mål och visioner styra arbetet
  • dra nytta av teamets olika kompetenser

Framgångsrika team kännetecknas alltid av ett tydligt ledarskap. Det handlar om att kommunicera och målstyra, men också om att ständigt vara beredd på oförutsedda händelser och på möjligheter att ta vara på. Att uppfatta och tolka signaler i tid ger ett större handlingsutrymme.

På den här kursen lär du dig hur du kan skapa och leda ett framgångsrikt team. Du lär dig om kommunikation, förändring och utveckling samt att styra med visioner och mål.

Kursen vänder sig till dig som leder större eller mindre grupper.
Relaterade artiklar