Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Ledarskap för att motivera grupper, Dalarnas Akademi

Kursen vänder sig till dig som vill utveckla din förmåga att som ledare motivera grupper till effektiv verksamhet. Du har erfarenhet av ledarskap i någon form sedan tidigare, kanske som ”första linjens chef”, projektledare eller ledare för en eller flera grupper. Det kan också handla om en samverkansroll eller expertroll utan formellt ledarskap. Fokus under kursen är ”jag som ledare och motivationsdrivare för en grupp”.

Vi jobbar med var och ens tidigare erfarenheter och personliga egenskaper, men också kommunikation med och i grupper, hur grupper utvecklas och vad som motiverar människor till förändring.

Lärande

Ledarskapskurserna i Dalarnas Akademi är en resa i personlig utveckling. Många deltagare säger att ”kursen var mycket mer än en kurs”. Vi tror att det beror på att vi bygger kurserna på andragogiska principer (andragogik är ”lärande för vuxna”).

Våra ledarskapsutbildningar är förstås kvalitetssäkrade och förankrade i vetenskap och teori, men framför allt lägger de vikt vid det vardagliga. Det handlar om att få nya kunskaper, men lika mycket om att få träna på och landa de nya kunskaperna i sig själv och sitt ledarskap. Det skapar bestående beteendeförändringar. Ett stöd är erfarenhetsutbyte och nätverk. Att vara ledare kan vara ensamt på många sätt. Under ledarskapskurserna delar deltagarna erfarenheter och reflektioner med varandra, med stor respekt för var och ens kunskap och integritet. Handgripliga verktyg och modeller blandas med diskussioner och praktiska övningar.

Den röda tråden i våra ledarskapskurser är att gruppen jobbar intensivt med sig själva och varandra i rollen som ledare; jag som person, jag som ledare, jag som del i gruppen och gruppen som en del i verksamheten. Det är en fråga om personlig utveckling minst lika mycket som kompetensutveckling. 

Under hela resan får du personlig handledning och rådgivning, oavsett vilken av våra ledarskapskurser du läser.

Högskolepoäng

När du deltagit i alla kursträffarna och skrivit reflektionsprotokoll (där du reflekterar det som händer på kursträffen, litteraturen, hemuppgifterna, dina egna erfarenheter och om ditt nuvarande och framtida ledarskap), får du 7,5 högskolepoäng.

Relaterade artiklar