Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Ledarskap för effektivt samarbete, Dalarnas Akademi

Kursen vänder sig till dig som vill utveckla din förmåga att som ledare samordna och samverka. Utbildningen är från början framtagen för dig som är mellanchef, men passar lika bra för projektledare, arbetsledare, teamledare. Det kan också handla om en samverkansroll eller expertroll utan formellt ledarskap.

Hur är jag som ledare i relation till organisationens alla andra ledare? Hur hanterar jag de krav som kommer både ”uppifrån, nedifrån och från sidan”? Hur tänker vi när vi skapar en grund för ett bra och förtroendefullt samarbete? Vi berör också frågor kring hur man som ledare stimulerar gruppens lärande, utveckling och vilja att bli ännu bättre.

Ett effektivt samarbete inom organisationen och med det omgivande samhället blir allt viktigare, då komplexiteten i arbetsuppgifterna ofta kräver mer än en persons kompetens. Chefen/ledarens förmåga att samarbeta och att främja samarbete i organisationen blir alltså mer och mer central.

Kursen behandlar hur ledarens, gruppens och organisationens samarbete påverkar effektiviteten i verksamheten. Kursen tar sin utgångspunkt i dig som ledare och dina drivkrafter, för att sedan diskutera/behandla ledarens samarbete med gruppen och ledarens/gruppens samarbete med den egna och med andra organisationer.

Övningar, diskussioner, reflektioner och rollspel utgör viktiga delar. Under kursen skapas en personlig handlingsplan för varje deltagare.

Lärande

Ledarskapskurserna i Dalarnas Akademi är en resa i personlig utveckling. Många deltagare säger att ”kursen var mycket mer än en kurs”. Vi tror att det beror på att vi bygger kurserna på andragogiska principer (andragogik är ”lärande för vuxna”).

Våra ledarskapsutbildningar är förstås kvalitetssäkrade och förankrade i vetenskap och teori, men framför allt lägger de vikt vid det vardagliga. Det handlar om att få nya kunskaper, men lika mycket om att få träna på och landa de nya kunskaperna i sig själv och sitt ledarskap. Det skapar bestående beteendeförändringar. Ett stöd är erfarenhetsutbyte och nätverk. Att vara ledare kan vara ensamt på många sätt. Under ledarskapskurserna delar deltagarna erfarenheter och reflektioner med varandra, med stor respekt för var och ens kunskap och integritet. Handgripliga verktyg och modeller blandas med diskussioner och praktiska övningar.

Den röda tråden i våra ledarskapskurser är att gruppen jobbar intensivt med sig själva och varandra i rollen som ledare; jag som person, jag som ledare, jag som del i gruppen och gruppen som en del i verksamheten. Det är en fråga om personlig utveckling minst lika mycket som kompetensutveckling. Under hela resan får du personlig handledning och rådgivning, oavsett vilken av våra ledarskapskurser du läser.

Högskolepoäng

När du deltagit i alla kursträffarna och skrivit reflektionsprotokoll (där du reflekterar det som händer på kursträffen, litteraturen, hemuppgifterna, dina egna erfarenheter och om ditt nuvarande och framtida ledarskap), får du 7,5 högskolepoäng. 

Relaterade artiklar