Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Ledarskap för läkare

Lipus-certifierad ledarskapskurs. Här kan du utveckla din förmåga att leda tydligt och effektivt samtidigt som du synliggör din kunskap och expertis.

Om kursen

  • Utveckla ditt ledarskap – stärk dig i rollen som ledare och läkare
  • Vad är bra ledarskap – och vilket ledarskap passar dig?
  • Kommunikation mellan ledare och medarbetare i vårdteamet
  • Hur uppnås det optimala samarbetet i ett vårdteam?
  • Tips och verktyg för att bli bättre i ledarrollen

Bli en ännu bättre läkare – utveckla ditt ledarskap

Kursen täcker socialstyrelsens uppsatta delmål för ST-läkare och ger dig ett intyg att skicka in till Socialstyrelsen. Intyget gäller både nya och gamla ST.

Alla läkare är ledare. Den rollen och det ansvaret följer med ditt yrke. Du behöver inte ha en chefsbefattning för att vara en ledare. Som läkare är du expert och då också en ledare – du ska leda dina medarbetare så att bästa tänkbara vård erbjuds.

“Nils Edelstam är en mycket kompetent föreläsare och han gav många praktiska tips på hur man kan arbeta.”
Domniki Papadopoulou, Biträdande överläkare, Skånes Universitetssjukhus

Din förmåga att leda är avgörande för hur övriga medlemmar i teamet agerar och presterar.

Så hur är du som ledare? Finns det saker som du behöver förbättra och utveckla? Den svenska sjukvården är i stort behov av duktiga ledare och den här kursen ger dig möjligheten att lära dig mer om ledarskapet som följer med läkaryrket och hur du praktiserar det på bästa sätt.

Du kan gå kursen oavsett om din erfarenhet är lång eller kort.

Du kommer att få lära dig

  • Vilka sidor av dig själv du ska arbeta med för att bli en så bra ledare som möjligt utifrån dina personliga styrkor
  • Hur du styr och påverkar andra människor
  • Hur du kan anpassa din kommunikation i olika situationer
  • Hur du hanterar motstånd i arbetsgruppen och ”besvärliga” medarbetare
  • Hur du skapar engagemang i vårdteamet och arbetsgruppen

Det här är två dagar som kommer att utveckla dig som ledare och läkare – genom ett tydligt och bra ledarskap kommer din kunskap och expertis att bli mer synlig!

Relaterade artiklar
Läs mer & anmäl
Dela / Spara