Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Ledarskap genom personlig utveckling

- Personligt ledarskap och självkännedom

Vill du bli en mer klarsynt ledare?

Dina erfarenheter säger dig att ditt ledarskap fungerar väldigt väl i vissa situationer. I andra lägen kommer du dock inte riktigt till din rätt. Känner du igen dig?

Vid sidan av alla modeller, teoretiska resonemang och olika perspektiv är din personliga ledarstil en av de viktigaste faktorerna som påverkar organisationens arbetssätt och resultat. För att bli en klarsynt ledare behöver du insikter kring vem du är, vad du gör och hur du påverkar dig och din omgivning. Den kunskapen får du under programmet Ledarskap genom personlig utveckling.

Programmet utgår från ditt personliga ledarskap och hur du påverkas av, och själv påverkar, människor och strukturer. Genom ökad självinsikt blir du en mer medveten ledare som bidrar till motivation och utveckling för både dina medarbetare och din organisation.

Programinnehåll:

  • Att våga leda modigt och medvetet
  • Kommunikation, utforskande förhållningssätt och feedback
  • Gruppdynamik och grupputveckling
  • Betydelsen av visioner, mål och ett meningsfullt arbete
  • Företagskultur som främjande och stagnerande krafter
  • Dina värderingar och din personliga utveckling

Programmet leds av erfarna programledare som genom samtal, reflektion, rollspel och coaching hjälper dig att hantera dina utmaningar. Efter utbildningen har du förbättrat din förmåga att skapa ett kreativt och konstruktivt arbetsklimat. Genom ett tydligt chefskap och ett coachande ledarskap blir både du och dina medarbetare bättre på att bidra till organisationens framgång.

För vem:

Programmet vänder sig till dig som är chef och som vill utveckla dig själv och dina färdigheter i person- och organisationsutveckling. Programmet hjälper dig att driva egen och andras utveckling i ständig förändring.

Relaterade artiklar
Läs mer & anmäl
Dela / Spara