Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Företagsuniversitetet

Ledarskap i praktiken, Företagsuniversitetet

  • skaffa ett helhetsperspektiv på ledarskapet
  • så motiverar du till bra resultat
  • lär dig styra mot målen med delegering och coaching

Ledarrollen är en utmaning. Den kräver insikter om hur du själv fungerar som ledare men också kunskap om hur du kan motivera och engagera dina medarbetare och skapa förutsättningar för ett effektivt samarbete.

Den här kursen ger dig ett helhetsperspektiv på ledarskapet, du får verktyg för att kunna utveckla ett dynamiskt ledarskap och möjlighet att fördjupa kunskaperna om dig själv som ledare.

Kursen är praktiskt inriktad och bygger på erfarenhetsutbyte, tillfälle till egna reflektioner samt arbete med praktiska övningar och exempel. På kursen får du möjlighet att genomföra Ledarskapsnyckeln, en webbaserad enkät för utvärdering av ledarskapet samt två personliga coachingsamtal där du får stöd att utveckla dina styrkor som ledare.
Relaterade artiklar