Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Beskrivning av Ledarskapsutbildning - Effektiv Förhandling

Din roll som chef kräver kompetens inom flera områden, bland annat förhandlingsteknik. Effektiv Förhandling är utvecklad för att täcka detta behov. Konceptet som bygger på lång erfarenhet och banbrytande forskning är välkänt inom svenskt näringsliv. Med detta 2-dagars seminarium fördjupas dina kunskaper om dig själv och din personliga effektivitet. Fokus är på affärsförhandling och att utveckla din förmåga att uppnå lönsamma avtal.

Programpunkter

• Vad forskning visar:
• skaffa ett bra utgångsläge, vilka faktorer begränsar din motparts utgångsläge?
• sambandet mellan förväntningar och resultat.
• ta kontroll över tidsaspekten

• Hur förhandlar du i ett klimat där parterna samarbetar?
• Hur förhandlar du när parterna konkurrerar?

• Hur gör du eftergifter om du måste för att komma till avslut och försvara din lönsamhet?
• Gruppförhandling – möjligheter och fallgropar. Vad kan du göra för att ena din grupp runt era mål och intressen?

• Sätt realistiska men höga mål!
• Taktik och motdrag. Hur du skall hantera motpartens taktik och vända den till din fördel.
• Planering för förhandlingar: ett systematiskt tillvägagångssätt som ger resultat direkt

Praktisk

Effektiv Förhandling är praktisk, analytisk och direkt applicerbar på verkliga förhandlingar. Omedelbara och mätbara resultat uppnås - våra kursdeltagare rapporterar förbättrad lönsamhet, kommunikation, kund och leverantörstillfredsställelse och framgångsrikare förhandling rent generellt.

Pedagogik

Det är ingen överraskning att Charl Malans seminarier är så välbesökta. Föreläsningar varvas med grupparbeten, diskussioner och realistiska och praktiska förhandlingsövningar. Under kursen får du kontinuerligt feedback, personligt såväl som gemensamt. Charl håller ett högt, stimulerande tempo.

Kursmål

Denna utmärkta utbildning ger dig kraft, kunskap och motivation att:
  • förbättra ditt företags lönsamhet
  • stärka och vårda dina relationer med kunder och leverantörer
  • omedelbart penetrera och förstå en förhandlingssituation
  • ta kontroll, finna styrka och känna dig trygg i din roll
  • lära dig förbereda dig för dina affärer på ett resultatinriktat, handfast sätt

Kursavgifter

Kursavgifter: 12,475 kr. Eller 9,975 kr per person om ni är 2 eller 3 st. 8,975 kr per person om ni är 4 eller fler. För stora grupper kontakta oss för offert.
Relaterade artiklar