Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

LEDARSKAP OCH HR

Här hittar du utbildningar för dig som har en ledande roll eller arbetar med personalfrågor.

Mer än bara kurs - stöd och support efteråt

Vårt koncept går ut på att du som kund ska få så mycket utbildning och utveckling som möjligt. Efter kurs fyller vi på med ytterligare tips, kunskaper och annat nyttigt. Detta får du skickat till dig via e-post. Du har också möjlighet att kontakta din kursledare för frågeställningar kopplade till din utbildning.

Vårt utbud växer stadigt. Det sker i dialog med våra kunder och målgruppen i övrigt. Om du saknar någon utbildning i vårt utbud så får du gärna ta kontakt med oss. Vi lovar att göra vårt bästa för att möta dina behov!

VÅRA UTBILDNINGAR INOM LEDARSKAP OCH HR

ATT LEDA ANDRA UTAN ATT VARA CHEF

Detta är ledarskapsutbildningen för dig som leder en arbetsgrupp utan formellt chefsansvar. Vi tror att du arbetar som teamledare, samordnare, arbetsledare, projektledare eller liknande. Om detta stämmer in på dig så är det här en effektiv kurs som gör att du snabbt förbättras och utvecklas i din ledarroll.

NY SOM CHEF

Detta är tvådagarskursen för dig som är ny i rollen som chef.
Kursen lär dig att hitta fram till en ledarstil som är både uppskattad och effektiv.

ARBETSRÄTT

Att ha full kunskap inom arbetsrätt är det få som har. Men om du har personalansvar eller arbetar med personalfrågor, så är det viktigt att du har en god inblick i vad som gäller. På så sätt kan du undvika att begå kostsamma och besvärande misstag.

SVÅRA PERSONALFRÅGOR

Den här utbildningen lär dig som ledare att hantera de svåra samtalen som uppstår i vardagen. Vi kommer att fördjupa oss i mjuka värden i ledarskapet, men också lära oss mer om arbetsrätt och hur du som ledare kan försäkra dig om att alltid agera korrekt.

SÅ HANTERAR DU EN HÖG ARBETSBELASTNING

Detta är utbildningen för dig som har en hög arbetsbelastning och vill få en mer behaglig vardag. Under denna heldag kommer du att få livsviktig kunskap om hur du bör tänka/agera för att kunna hantera en hög arbetsbelastning utan stress och den besvärliga känslan av otillräcklighet

Relaterade artiklar