Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Ledarskap och innovation inom socialtjänsten

Den 23 november sätter vi ledarskapet i fokus. På vår konferens möter du kommuner och regioner som berättar om sitt förbättringsarbete och delar med sig av sin kunskap och erfarenhet. Välkommen till en heldag med JP Infonet!

Hur kan medborgarens kunskaper användas i uppföljning och verksamhetsutveckling? Hur kan delaktighet uppnå både stabilitet och arbetsglädje? Och hur kan samverkan bli bättre? Under konferensen Ledarskap och innovation inom socialtjänsten möter du nio organisationer som svarar på hur de gick till väga.

Dagen anordnas i syfte att visa goda och lärande exempel från det viktiga arbete som kommuner och regioner över hela landet gör. Föreläsningarna omfattar hela socialtjänstens område, men tar även upp samverkan inom skola och hälso- och sjukvård. Det finns mycket vi kan lära oss av varandra!
??

Relaterade artiklar