Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Ledarskap och konflikthantering

Ett samarbete som utvecklar

Våra kunder finns inom industrin, IT-branschen, utbildningssektorn samt alla som använder IT i sitt dagliga arbete. Nyvalls IT-partners målsättning är att tillgodose kundens krav på kvalitet och kostnadsnivå på beställda och levererade tjänster.

Företaget startade 1997 och vår verksamhet är framförallt inriktad mot utbildning, ledarskap, databas, digitala arkiv, kalkylering, nätverk och support. Vår styrka är vår flexibilitet och kompetens inom IT med närliggande områden.

Personlig coach och anpassade kurser

Vår specialitet är anpassade utbildningar och coaching. Vi har ett kurskoncept med indelning av kurser i 3Timmars moduler, detta för att underlätta för deltagarna att integrera sin nya kunskap i det dagliga arbetet. Våra utbildare anpassar utbildningsmetodiken efter gruppens eller individens kompetensnivå.

Vi skräddarsyr individuella lösningar för att lyfta varje enskild persons kompetens inom respektive område, genom att anpassa utbildningen till Er verksamhet och de specifika behov som verksamheten genererar.

Ledarskap och konflikthantering

  • Ledarskap och organisationsutveckling inom framförallt kommunikationsträning och konflikthantering.
  • Presentationsteknik enligt Löpsedelsmetoden.
  • Grupprocesser, dynamik, roller, samarbete, konflikter – olikheter, strategier för problemlösning och kommunikationsträning – att lyssna och att tala, självinsikt, självbild och drivkrafter.
  • Ledaregenskaper och chefsroll kontra ledarroll, coachande förhållningssätt. som kommunikation, grupputveckling och konflikter samt droger.
Relaterade artiklar