Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

LEDARSKAP

Är du chef eller ledare eller både och? Man kan förenklat säga att chefskap handlar om att säga till medarbetarna vad de ska göra, sätta upp regler samt mål. Ledarskap handlar om att få medarbetarna motiverade och engagerade så regler följs och mål uppnås.

VeaLearn erbjuder utbildningar inom området ledarskap och chefskap, både online och öppna. Majoriteten av utbildningar är diplomerade och görs i samarbete med olika utbildningsföretag samt i egen regi.

Målgrupp: Chefer och ledare eller på annat sätt ansvariga för verksamheter där chefskap och ledarskap utövas.

DIPLOMERADE UTBILDNINGAR ONLINE

 • Affärsledning och styrelse i börsnoterade företag
 • Affärsmannaskap för HR
 • Alkohol & droger – om dig och din omgivning
 • Alkohol & droger – identifiera och agera
 • Att leda i förändring utifrån kund, affär och människa
 • Att leda utan att förlora sin identitet
 • Coachande ledarskap
 • Corporate health responsibility
 • Förändringsledning
 • Hållbar kommunikation – chefsutbildning
 • Högpresterande arbetsgrupper
 • Intraprenörskap och entreprenörskap i organisationer
 • Konflikthantering
 • Ledarskap – affärsmässigt ansvar
 • Ledarskap – grundkurs
 • Ledarskap fortsättningskurs
 • Mångfald – ledarskap – strategiskt arbete
 • Ny som chef
 • Projektledning – grundkurs
 • Retorik, framförande och presentationsteknik för chefer och ledare
 • Styrelsearbete – grundkurs
 • Styrelsen och ledningen informationsgivning i börsnoterande företag
 • Svåra samtal och feedback
 • Workshopledning
Relaterade artiklar