Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Ledarskapets kommunikation

- Kommunikativ ledarskapsutbildning för högre chefer

Beskrivning

Det här är programmet för dig som är chef på ledningsgruppsnivå och som vill utveckla din förmåga att nå fram med ditt budskap. Programmet tar upp både ledningsgruppens interna och externa kommunikation. Du stärker din förmåga att mer medvetet och effektivt föra olika samtal med olika syften, och du blir bättre på att motivera medarbetare i organisationen mot målen.

För dig som ledare är såväl medvetenhet som förhållningssätt viktiga för att du ska nå fram med ditt budskap. Ordet kommunikation innebär att göra mål och medel till gemensamma. Hur kan vi bättre motivera människor i organisationen mot målen? Hur för vi samtal med medarbetare som verkligen syftar till kommunikation? Hur ser vi till att vi får ut det bästa av samtalen i ledningsgruppen?

Under programmet träffar du inbjudna experter och inspiratörer som leder praktiska övningar och samtal där verkliga utmaningar varvas med modeller och teorier ur SSE Executive Education i Stockholm kunskapsbas. Efter programmet har du stärkt din förmåga att föra såväl effektiva samtal med medarbetare, som att bättre kunna leda och bidra till ledningsgruppens samtal som syftar till att ta bättre beslut för affären och verksamheten. Programmet leds av en programledare som har till uppgift att länka samman programmets innehåll och tydliggöra den röda tråden, bjuda in inspiratörer inom de olika områdena, samt skapa en bra lärmiljö. En viktig del av lärandet i programmet är erfarenhetsutbyte mellan erfarna chefer och ledare, och därför skapar vi en öppen och tillitsfull atmosfär i gruppen.

För vem

Programmet riktar sig till dig på ledningsgruppsnivå i stora såväl som mindre företag och organisationer; både privata och offentliga. Vi strävar efter att en grupp omfattar en mångfald av perspektiv från så många branscher och roller som möjligt. Du kan leda eller vara medlem i en ledningsgrupp för ett bolag, en affärsenhet, en avdelning, eller en funktion, men även i rollen som expert ha som uppdrag att motivera medarbetare i organisationen. Du kan även arbeta i en organisation där en stor del av kommunikationen sker virtuellt. Du har med fördel tidigare gått ett ledarskapsprogram, och upplever att du behöver en fördjupning i kommunikation.

Programmets temata

  • Ledningsgruppens interna arbete och kommunikation, coachning och konflikthantering
  • Ledarskapets retorik – om det stora mötet, och att motivera organisationen mot målen
  • Dina verktyg rösten och kroppen
  • Svåra samtal – om det lilla mötet, och att motivera och hjälpa den enskilda individen

Omfattning

Under tre intensiva dagar arbetar vi med konkreta modeller, idéer och verktyg och verkliga exempel från deltagargruppen med syftet att stärka din medvetenhet och förmåga kring ledarskapets kommunikation.

Relaterade artiklar
Läs mer & anmäl
Dela / Spara