Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Mindfulnessgruppen Logo

Välkommen till Mindfulnessgruppen och Minds Unlimited

Mindfulness och emotionell intelligens sprider sig i organisationer och företag över hela världen eftersom ett hållbart och expanderande ledarskap kräver en ny kvalitet hos ledare - en ökad medvetenhet om ditt inre system som bara kan förvärvas genom upplevelsebaserad träning.

Från början var det metoder för stress- och oroshantering. Idag är det en affärsstrategisk fråga. Forskning visar att det är essentiella förmågor för att kunna ta bättre beslut i alla sammanhang och att agera med större fokus, kraft, kreativitet och passion. Något som företag som Google, Apple, Yahoo, Nasdaq, SEB Trygg Liv, PwC, Sveriges Riksdag, Söderberg & Partner, Centigo, Tenant & Partner redan drar fördel av.

Vår medvetenhetsträning är baserad på de senaste rönen inom neuroforskning, mindfulness och emotionell intelligens.

Våra kurser och utbildningar:

Använder vi vår fulla potential som ledare?

Ledarskapsutbildning, Mindfulness

Hållbart och expanderande ledarskap kräver en ny inre kvalitet hos dig som ledare som bara kan förvärvas genom självupplevelse och ökad medvetenhet.

I våra ledarskapsprogram ger vi dig nyckeln till något helt nytt; medvetenhetsträning. Ett ledarskap baserat på medvetenhet och kunskap om ditt inre system.

Från denna plats kan du nå ut med kraft och mer passion. Och du ökar din förmåga att ta bättre beslut i alla sammanhang.

Våra utbildningar bygger på moderna organisationsteorier. Vi kombinerar mindfulness, en vetenskapligt bevisad metod att hantera stress och press, emotionell intelligens och vårt eget framtagna medvetenhetsprogram för ledare.

Googles ledarskapsprogram "Search Inside Yourself"

Mindfulnessutbildning

Minds Unlimited är enda företaget i Norden som är certifierade att hålla workshops i Googles program "Search Inside Yourself". Det är ett ledarskapsprogram som de kallar "Den oväntade vägen till lycka, framgång (och fred på jorden...). Det är en del i vårt ledarskapsprogram och vi håller även öppna workshops under året och skräddarsyr upplägg på ert företag.

Har er personal nått toppen av sin förmåga?

Mindfulnessutbildning

Ökad press och ökad takt är kontraproduktivt enligt forskningen. Få mer balanserade, gladare, hälsosammare och produktivare medarbetare.
Forskning visar att övning i mindfulness och emotionell intelligens förändrar hjärnans struktur och funktion. Det ökar förmågan att vara fokuserad, lugn och mer empatisk samt få ett skarpare arbetsminne. Det i sin tur ökar, och stabiliserar, prestationsförmågan och kreativiteten. När medarbetare lär sig lyssna mer på sig själv och även hantera yttre stress och press så kan ett stabilt och innovativt företag skapas. Starka exempel på detta är Google, Yahoo, Nasdaq, Carnegie, PwC, Riksdagen, SEB Trygg Liv m fl.
Det handlar om medvetenhetsträning, en träning av hjärnan och nervsystemet. ökad närvaro och en ökad medvetenhet gynnar den egna individens kraft och balans. Det ger i sin tur möjlighet till nytänkande och nya idéer.

Relaterade artiklar