Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Ledarutvecklingsprogram

LQ-filosofin ligger till grund för ett holistiskt ledarskap, som innebär att integrera chefs- och ledarrollen.

Vi designar alla våra program utifrån målet att leverera en långsiktig och praktisk nytta som guidar ledare till att kunna förhålla sig till ständiga förändringar.

I samarbete med kunden planerar vi ett genomförande som oftast är en kombination av workshops och coaching, där både individen och gruppen står i centrum. 

Relaterade artiklar