Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Liftutbildning Repetition

Deltagarna lär sig använda mobila arbetsplattformar effektivt och utan att säkerheten på spel. Därmed ökar användarnas produktivitet, samtidigt som risken för skador på människor och material minskar.

Lagar och föreskrifter säger att den som använder lift ska vara väl förtrogenmed arbetsuppgiften och ha arbetsgivarens skriftliga tillstånd att använda en lift. De teoretiska och praktiska kunskaperna med arbete på lift ska vara dokumenterade. Den här kursen, som följer den internationella standarden översatt till den svenska, är en repetitionskurs.

Deltagaravgift 1 700 kr per person, exklusive moms.

Kontakta utbildning@ramirent.se för deltagaravgift för företagsanpassad utbildning.

Kursinnehåll

  • Maskintyper
  • Liftens uppbyggnad
  • Kontroll och besiktning
  • Arbetssätt och handhavande
  • Daglig tillsyn
  • Arbetsskydd och lagar
  • Praktik
  • Teoriprov

Målgrupp

Personal som har grundutbildning och har arbetat regelbundet med mobila arbetsplattformar.

Intyg och uppföljning

Efter godkänt prov skickar Ramirent utbildningsbevis till kursdeltagarna. Utbildningsinsatser registreras och påmminelser skickas när det är dags för uppföljning.

Förkunskaper/grundläggande krav

God förståelse i svenska språket.

Grundläggande liftutbildning enligt LLP (utbildningsbevis ska uppvisas).

Kursen kan endast genomföras på de liftkategorier för vilka operatören har behörighet från grundutbildning.

Bokning och frågor

OBS! Utbildningsbevis för liftutbildning grundkurs skall uppvisas för instruktören.

Kort om Ramirent

Ramirent är en ledande leverantör av maskinuthyrningslösningar som kombinerar de bästa maskinerna med service och kunskap. Vi erbjuder hyreslösningar som förenklar våra kunders verksamhet. Bland våra kunder märks företag inom såväl byggindustrin som övrig industri samt offentlig sektor. Våra kundcenter finns över hela landet, från Kiruna i norr till Trelleborg i söder. Ramirent AB ingår i den finska Ramirentkoncernen, som har verksamhet i 10 länder och är ett av Europas ledande företag inom maskinuthyrningsbranschen. Ramirent – More Than Machines™.

Kort om Ramirentskolan

Ramirentskolan erbjuder utbildningar för en säker arbetsplats.

Arbete på höjder, i trafik, med heta processer och liknande innebär risker. Med Ramirentskolans utbildningar kvalitetssäkrar du din byggarbetsplats. Resultatet blir ett smidigare och mer effektivt projekt som också blir säkrare. Alla Ramirents utbildningar leds av certifierade kursledare och finns på flera orter över hela landet. Vi hjälper dig med utbildningsplanering utifrån dina behov och kan erbjuda skräddarsydda utbildningar på plats hos dig.

Välkommen till Ramirentskolan!

Relaterade artiklar