Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Livsmedelshygien


Säker mat är ett gemensamt ansvar för alla som på något sätt hanterar eller serverar mat. Om matgästen drabbas av matförgiftning kan det leda till stora skador. Kunskap och motivation är bästa sättet att förebygga matförgiftningar.

Grundutbildning, utbildningsinnehåll

  • Vikten av livsmedelshygien för fräscha och säkra livsmedel och måltider
  • Livsmedelslagstiftningen - varför den finns, hur den är uppbyggd och tillämpning
  • Biologiska, kemiska, fysikaliska och allergena faror
  • Smitta, smittkällor, personlig hygien
  • Exempel på matförgiftningar
  • Kritiska punkter vid mottagning, mathan tering, transport, servering mm kopplat till checklista och egentillsyn enligt HACCPs principer
  • Vilken mikroorganism orsakar vad?
  • Kunskapstest

Repetitionskurs, utbildningsinnehåll

  • Aktuella matförgiftningar och andra faror
  • Biologiska, kemiska, fysikaliska och allergena faror

Kort repetition:

Livsmedelslagstiftningen
Smitta, smittkällor, personlig hygien
Kontrollpunkter och rutiner kopplat till egentillsyn
Kunskapstest

Målgrupp

Hygienutbildningar kan anpassas så de passar olika målgrupper, t ex kökspersonal i tillagningskök, cafépersonal, personal i mottagningskök med servering och olika mycket tillagning, omsorgspersonal med främst mottagning och servering osv.

Kontakta oss för diskussion, planering och kostnadsförslag.

Relaterade artiklar