Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Livsmedelshygien med egenkontroll

Beskrivning

Vår webbkurs Livsmedelshygien med egenkontroll lär dig förebygga hälsorisker och förhindra matförgiftning genom god hygien och system för egenkontroll. En kurs för restaurang, förskola och alla andra som hanterar livsmedel i sin verksamhet.

Webbkursen Livsmedelshygien med egenkontroll, följer Livsmedelsverkets kursplan och omfattar kontrollsystem, ansvar, personhygien, lokalhygien samt hur produkterna ska hanteras. Du får en bred överblick över området, från råvara till kund. Webbkursen omfattar cirka åtta timmar som antingen kan läsas i ett svep eller periodvis.

För vem passar kursen

Alla som arbetar med oförpackade livsmedel och som saknar eller behöver repetera sina kunskaper i livsmedelshygien. Inga särskilda förkunskaper krävs.

Kursens innehåll

  • Personlig hygien – vad gäller och hur ska det gå till?
  • Livsmedelshygien, hantering, temperaturer, etc.
  • Hur man undviker matförgiftningar
  • De vanligaste mikroorganismernas förekomst och egenskaper
  • Kemiska och fysiska hälsofaror
  • Lokalhygien, hur ska lokalerna se ut och skötas
  • System för egenkontroll och HACCP
  • Kännedom om gällande livsmedelslagstiftning

Mål

Kursen ger grundläggande kunskaper i området, så att du förstår vikten och känner dig motiverad att tillämpa goda hygienregler och arbetsrutiner.

Om utbildaren

Teknikutbildarna är en av Sveriges bredaste och mest erfarna utbildare inriktad mot teknikföretag. Vi har lärarledd utbildning och e-learning inom arbetsmiljö, elektrikerutbildning, elsäkerhet, elbehörighet, automation, ekonomi/projekt, energi/fastighet, materialhantering, mätteknik/ritningsläsning och underhåll/produktion.

Relaterade artiklar