Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Lokalhyresjuridik


Hyreslagen i Jordabalkens 12 kapitel är en skyddslagstiftning som främst ger skydd till hyresgästen men även i viss mån till hyresvärden. Den kommersiella regleringen av lokalhyra skiljer sig en hel del från regleringen när det gäller bostadshyra.

Lokalhyresreglerna är invecklade och ger i kombination med andra avtalsvillkor ett ofta svårtillgängligt avtalsinnehåll. Till detta kommer även det faktum att det handlar om stora pengar både när det gäller hyran som investeringar i lokalerna. Vilka regler är tvingande och vilka kan man avtala om?

Kursen Lokalhyresjuridikens syfte är att ge deltagaren kunskaper inom lokalhyresrättsområdet såväl grundläggande kunskaper som mer fördjupade kunskaper inom de viktigaste momenten inom hyresrättens område.  Vidare ges praktiska tips och mallar för uppsägningar, meddelande till konkursförvaltare m.m. allt i syfte att de deltagare verktyg för att undvika de värsta fallgroparna.

Kursen riktar sig till dig som arbetar med lokalhyresfrågor i rollen som handläggare, fastighetsförvaltare, fastighetschefer, hyresvärd eller lokaluthyrare m.fl. inom såväl privat som offentlig sektor.

Föreläsare

Martina Slorach är advokat på Advance Advokatbyrå. Hon är specialist inom områdena hyresrätt, fastighetsrätt och arbetsrätt. Skriver för JP Fastighetsnet.

Stefan Flemström är advokat på Advance Advokatbyrå. Han arbetar främst med arbetsrätt och kommersiell hyresjuridik.

Programpunkter för utbildningen

Hyresavtalet

 • Avtalets uppkomst (inga formkrav)
 • Reglering av lokalens skick vid tillträde m.m

Hyrestid

Hyran

 • Hur hyran ska sättas
 • Indexklausul

Uppsägning av hyresavtal

 • Avflyttning
 • Formkrav
 • Omförhandling

Besittningsskyddet

 • Förfarandet i Hyresnämnden
 • Förfarandet i tingsrätten

Förverkande och tvångsåtgärder

 • Grunder och formkrav
 • Åtgärder då hyresgästen inte betalar

Hyresgästens konkurs

 • Lämpliga åtgärder
Relaterade artiklar