Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Tholin&Larsson Logo


Löneadministration, grundkurs

Beskrivning

Tholin & Larssons grundkurs inom löneadministration är en bra introduktion för dig som ska börja sköta lönerna på arbetsplatsen. Du får också nödvändiga kunskaper inom berörda delar av arbetsrätten.

I den här kursen får du lära dig räkna lön från grunden. De teoretiska varvas med många praktiska övningsexempel. Du får grundläggande kunskaper inom arbetsrätten när det gäller olika slag av ledigheter och frånvaro. Du lär dig göra skatteavdrag och beräkna arbetsgivaravgifter. Efter grundkursen kan du självständigt räkna enklare slag av löner.

För vem passar utbildningen?

Du som ska börja sköta lönerna på din arbetsplats eller har arbetat med löneadministration en kortare tid.

Ämnen du läser

Månadslön och timlön
Sjukfrånvaro och föräldraledighet
Förmåner
Arbetstid
Semesterberäkning
Anställningsformer
Tjänsteresor
Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter

Om utbildaren

På företaget finns 40 medarbetare, varav ungefär hälften arbetar med nyhetsförmedling och kurser. Vi har knutit flera av Sveriges skickligaste skatteexperter till oss, och Tholin & Larssons skatteavdelning åtnjuter stort förtroende. Vår service omfattar också information och utbildning kring löner, personal och arbetsrätt.

Relaterade artiklar

Ansök till Löneadministration grundkurs, Tholin & Larsson


 
×