Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Tholin&Larsson Logo


Löneadministration, kvalificerad

Beskrivning

Med hjälp av den här kursen får du lära dig hantera löneväxling, semesterledighet vid deltids sjukfrånvaro samt olika rutiner i samband med årsskiften, t ex kontrolluppgifter och korrigering av lön. Vi går även igenom hur långtidsfrånvaro kan hanteras när det gäller arbetsgivarens kvittningsmöjlighet.

För vem passar utbildningen?

Kursen passar dig som vill gå in på djupet inom lite svårare områden som du kan behöva hantera.

Ämnen du läser

Långtidssjuk frånvaro och semester
Sjukfrånvaro och sjukersättning
Kvittningslagen
Bilförmån
Utrikes tjänsteresor
Löneväxling
Korrigering av lön

Om utbildaren

På företaget finns 40 medarbetare, varav ungefär hälften arbetar med nyhetsförmedling och kurser. Vi har knutit flera av Sveriges skickligaste skatteexperter till oss, och Tholin & Larssons skatteavdelning åtnjuter stort förtroende. Vår service omfattar också information och utbildning kring löner, personal och arbetsrätt.

Ytterligare information om kursen (PDF)…
Relaterade artiklar
Läs mer & anmäl
Dela / Spara