Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Managing Office 365 Identities and Services

Beskrivning

This course focuses on skills required to set up an Office 365 tenant, including federation with existing user identities, and skills required to sustain an Office 365 tenant and users.

För vem passar utbildningen?

This is a 5-day Instructor Led Training (ILT) course that targets the needs of IT professionals who take part in evaluating, planning, deploying, and operating Office 365 services, including its identities, dependencies, requirements, and supporting technologies.

Ämnen du läser

  • Provision Office 365
  • Plan and Implement Networking and Security in Office 365
  • Manage Cloud Identities
  • Implement and Manage Identities by Using DirSync
  • Implement and Manage Federated Identities for Single Sign-On (SSO)
  • Monitor and Troubleshoot Office 365 Availability and Usage
  • Manage Clients and End-User Devices
  • Provision SharePoint Online Site Collections
  • Configure Exchange Online and Lync Online for End Users
  • Plan for Exchange Online and Lync Online

Om utbildaren

Informator har 20 års erfarenhet av att utbilda inom IT-branschen. Bland våra samarbetspartners finns branschens främsta lärare och produkttillverkare. Alla med mycket hög kompetens och stark praktisk förankring i sina respektive ämnen.

Relaterade artiklar
Läs mer & anmäl
Dela / Spara