Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

JP Webbkurs - Mark och miljö


I den här kursen kan ni på ett snabbt och enkelt sätt förse hela er verksamhet med grundläggande information gällande ny lagstiftning och viktiga nya domar och beslut. Webbkursen uppdateras fyra gånger per år och innehåller filmklipp med genomgångar av de viktigaste ändringarna på mark- och miljöområdet. Våra jurister tar bland annat upp ämnen som miljöfarlig verksamhet, strandskydd, bygglov, tillsyn enligt PBL och handläggning. Ni får svar på frågor som: Vad är riktvärdena för buller utomhus, vad innebär den utvidgade miljöbrottsbestämmelsen och hur ser de nya rapporteringskraven för utvinningsindustrin ut?

Abonnemangstjänsten fungerar utmärkt som ett verksamhetsstöd och ger er möjlighet att underlätta för alla medarbetare att ta till sig den viktigaste informationen på ett stressfritt sätt. Alla användare får egna inloggningsuppgifter och kan själv välja när och var de vill ta till sig informationen i de inspelade filmklippen. Detta är ett effektivt sätt att se till att hela verksamheten är uppdaterad på den information som den behöver ha kännedom om. 

Relaterade artiklar