Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Företagsuniversitetet

Marknadsföring diplomutbildning, Företagsuniversitetet

Utbildning för framgångsrik marknadsföring

En framgångsrik marknadsförare måste ha både breda och djupa kunskaper. Det innebär praktiska och teoretiska kunskaper i marknadsföring och även i ekonomi och marknadsjuridik.

Den här 14 dagar långa utbildningen ger en heltäckande bild av vad marknadsföring är. Du får fördjupade kunskaper om marknadsföringens nya metoder och tekniker, du lär dig mer om digital marknadsföring, ekonomi, prissättning, marknadsjuridik och medieval samt hur du kan få ut mesta möjliga i samarbetet med mediabyråer. Du kommer också under kursens gång få lyssna på intressanta gästföreläsningar om aktuella företeelser inom marknadsföringsområdet.

De erfarna och skickliga kursledarna mixar teori med praktiska verklighetsnära övningar. Du får använda dina nya kunskaper i ett projektarbete i form av en marknadsplan för ett fiktivt företag. Sista dagen i utbildningen får du, tillsammans med de andra i projektgruppen, presentera marknadsplanen.

Utbildningen är uppdelad i sju block med ett block, om två dagar, i månaden vilket gör att du kan arbeta parallellt med utbildningen. Det gör också att du kan tillämpa dina nya kunskaper i verkligheten – på en gång!

Välkommen till en spännande och verklighetsnära utbildning på Företagsuniversitetet!
Relaterade artiklar

Ansök till Marknadsföring diplomutbildning, Företagsuniversitetet


 
×